Kontaktinformation

  • ~millyt-dorsen/sverige (läs mer om urbit här)
  • metaperspektiv <gissa tecknet här> enlund.org
  • @enlundm (direktmeddelanden är öppna)

För att bli notifierad om dessa artiklar, klicka här.