Samhället står - som alla vet - inför en rad olika stora utmaningar: pandemier, klimathot, migrationsströmmar, teknologisk utveckling (AI) för att nämna några. Men där den ena experten drog slutsatsen att man snarast borde stänga ned samhället helt för att förhindra eller dämpa effekterna från en pandemi, drog den andre slutsatsen att pandemin inte ens är en pandemi utan snarare en masshysteri. Där den ene epidemiologen förutspådde hundratusentals döda och att en aggressiv nedstängning av hela samhället snarast måste genomföras för att undvika detta, sade den andre att det hela förmodligen inte är värre än den vanliga influensan…