... gå till twitter
... kopiera urbitadress
till clipboard
... kopiera Bitcoinadress
till clipboard. Tack!
... kopiera Etheradress
till clipboard. Tack!

Om Gutenberg, Tim Berners-Lee, Satoshi och polariseringen

Är teknologi politisk, eller ej? Svaret på frågan blir ett solklart ja. All teknologi är politisk, men viss teknologi är mer politisk än annan. Vi ser en trendmässigt ökad polarisering, det pratas om filterbubblor, och många människor tycks leva i skilda världar vad gäller åsikter (och kunskaper) om världen i stort. Samtidigt faller tilltron till media; färre än hälften av amerikanerna hyste tillit till media i början av 2021. Hur kan det ha blivit på detta viset?
läs mer →

Om kunskapsskapandets kantring

Samhället står - som alla vet - inför en rad olika stora utmaningar: pandemier, klimathot, migrationsströmmar, teknologisk utveckling (AI) för att nämna några. Men där den ena experten drog slutsatsen att man snarast borde stänga ned samhället helt för att förhindra eller dämpa effekterna från en pandemi, drog den andre slutsatsen att pandemin inte ens är en pandemi utan snarare en masshysteri. Där den ene epidemiologen förutspådde hundratusentals döda och att en aggressiv nedstängning av hela samhället snarast måste genomföras för att undvika detta, sade den andre att det hela förmodligen inte är värre än den vanliga influensan…
läs mer →