Är teknologi politisk, eller ej? Svaret på frågan blir ett solklart ja. All teknologi är politisk, men viss teknologi är mer politisk än annan. Vi ser en trendmässigt ökad polarisering, det pratas om filterbubblor, och många människor tycks leva i skilda världar vad gäller åsikter (och kunskaper) om världen i stort. Samtidigt faller tilltron till media; färre än hälften av amerikanerna hyste tillit till media i början av 2021. Hur kan det ha blivit på detta viset?